Facebook

YouTube

Newsletter

katalogi

Zaloguj się do strefy klienta.

Zaloguj się do strefy dealera.

koszyk

Analiza Składu Ciała [BCA, Body Composition Analysis]

Analiza Składu Ciała [BCA, Body Composition Analysis] – to porównanie parametrów otrzymanych w wyniku pomiaru składu ciała na analizatorze, do zakresów referencyjnych* dla tych parametrów.
* Zakres referencyjny (MIN – MAX) – przedział, w jakim powinien mieścić się prawidłowy wynik badania.
 
Analizatory składu ciała ACCUNIQ dokładnie mierzą bioimpedancję technologią BIA opartą na czterosegmentowym modelu, a następnie uwzględniają naukowo zweryfikowane algorytmy ACCUNIQ w celu obliczenia głównych parametrów składu ciała.
Empiryczne modele regresji są specyficzne dla konkretnych populacji. Wzory BIA przed zastosowaniem są weryfikowane w oparciu o metody referencyjne/kontrolne dla danej populacji.

Impedancja bioelektryczna to całkowity opór biologicznego przewodnika wobec prądu zmiennego.
Impedancja stanowi parametr pomiarowy. Składa się z dwóch elementów:
 • Rezystancji R (opór bierny) – opór całej zawartej w organizmie wody zawierającej elektrolity, czyli opór przewodnika wobec prądu zmiennego.
 • Beztłuszczowa masa ciała zawiera znaczną ilość wody i elektrolitów dlatego jest dobrym przewodnikiem (niski opór).
 • Tkanka tłuszczowa zawiera mało wody, dlatego jest słabym przewodnikiem (wysoki opór).
„Opór to doskonała miara ilości wody w organizmie zdrowych osób z prawidłową masą ciała. Opór wywodzi się w około 90-95% z kończyn i w związku z tym jest uzależniony od zmian zawartości wody w kończynach.
Przy bardzo niskiej zawartości wody w kończynach (zimno, wysokie ciśnienie), podczas pomiaru oporu jego wartość wyjdzie wyższa i wobec tego zawartość beztłuszczowej masy ciała zostanie skalkulowana na niższym poziomie, a poziom tkanki tłuszczowej wyjdzie wyższy.
Przy wyższej zawartości wody w kończynach (zwiększone krążenie) opór spada, kalkulacja zwartości wody i beztłuszczowej masy ciała daje wynik zbyt wysoki, a wyliczona masa tkanki tłuszczowej jest zbyt niska.
Im więcej tkanki tłuszczowej w ciele, tym większa jest impedancja. Nawet jeśli całkowita masa ciała zostanie zredukowana, ale poziom tkanki tłuszczowej się zwiększy, impedancja również będzie wyższa. Dzieje się tak, ponieważ to zawartość tkanki tłuszczowej określa poziom impedancji.”
 • Reaktancji Xc (opór czynny, pojemnościowy) – opór związany z właściwościami kondensatorowymi komórek ciała. Wszystkie błony komórkowe ciała działają jak mini-kondensatory ze względu na obecność warstw białkowo-lipidowych.
Reaktancja jest zatem miarą masy komórkowej ciała (BCM).
Impedancja to określenie stosowane do opisywania połączenia obu typów oporu elektrycznego wymienionych wyżej.
Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA) to metoda pomiaru składu ciała w oparciu o różnice w oporności elektrycznej pomiędzy tkanką tłuszczową i beztłuszczową. Po przyłożeniu do ciała mikroprądu o częstotliwości bezpiecznej dla organizmu ludzkiego, poprzez elektrodę znajdującą się na uchwycie, prąd łatwo przepływa przez mięśnie o dużej zawartości wody.
 
„Przy zerowej (lub niskiej) częstotliwości prąd nie przenika przez błonę komórkową, ponieważ działa ona jak izolator, prąd przepływa tylko przez płyn zewnątrzkomórkowy. Otrzymujemy wynik pomiaru składnika R₀ (rezystancja całego ciała, rezystancja płynu zewnątrzkomórkowego).
Przy bardzo wysokiej częstotliwości kondensator zachowuje się jak doskonały (prawie doskonały) kondensator. Otrzymujemy wynik całkowitej rezystancji organizmu R∞ (rezystancja całego ciała, rezystancja łącznie płynu zewnątrz i wewnątrzkomórkowego).
W praktyce z powodu istniejących ograniczeń organizmu, nie można zastosować do pomiaru ludzkiego ciała ani prądu o zerowej częstotliwości, ani prądu o bardzo wysokiej częstotliwości, lecz stosuje się inne sprawdzone częstotliwości.
Przy częstotliwości 50kHz prąd przepływa zarówno przez płyn zewnątrz- jak i wewnątrz- komórkowy.
Wykorzystując dodatkowo oznaczenie oporu przy częstotliwości 1 lub 5 kHz możliwe jest uzyskanie bardziej szczegółowego podziału całkowitej zawartości wody (TBW) na wodę wewnątrz- i zewnątrz-komórkową.
Związek pomiędzy rezystancją R, a reaktancją X jest interesujący, ponieważ odzwierciedla różne właściwości elektryczne tkanek, które mogą być na różne sposoby naruszone przez chorobę, problemy z odżywieniem lub nawodnieniem.
Dzięki analizie impedancji bioelektrycznej uzyskujemy wartości bezpośrednie (Impedancja Z, Rezystancja R, Reaktancja X, potencjał błonowy Cm), oraz pośrednie (parametry obliczone po zastosowaniu odpowiednich wzorów).
Otrzymany podczas pomiaru wynik całkowitej impedancji bioelektrycznej, po niezbędnych przekształceniach matematycznych i przy znanych parametrach antropometrycznych ciała, i określonej charakterystyce użytego prądu zmiennego, umożliwia uzyskanie wartości objętości wody w ustroju, co ma kluczowe znaczenie dla poznania dalszych elementów składu ciała.”
Bioimpedancja elektryczna to doskonałe narzędzie do monitorowania stanu zdrowia organizmu. Obszerne badania kliniczne nad metodą impedancji, pozwoliły uzyskać wartości standardowe dla płci i wieku, dzięki czemu znamy normy populacyjne i możemy zestawić z nimi otrzymany wynik, uzyskując jasną wskazówkę, na czym należy się skupić, aby go poprawić.
Podsumowując, bioimpedancja elektryczna pozwala monitorować stan zdrowia komórkowego organizmu i jego reakcję na bieżące czynniki środowiskowe, takie odżywianie i suplementacja oraz zmiana stylu życia.
W przewidywaniu skutków leczenia żywieniowego lub farmakologicznego, oraz w celu określenia właściwego kierunku rehabilitacji czy treningu, można posiłkować się obserwowaniem zmian parametrów ciała człowieka, m.in. takich jak:
 • Z, R, X, Cm
 • TBW, EXW, ICW, wskaźnik ECW
 • SLM, LBM, FFM, SMM
 • BCM, Kąt fazowy Ph
 • FM/BF
 • Proteiny, Minerały
 • PPM/BMR, TEE
 • i inne
Impedancja / Rezystancja / Reaktancja – dane surowe mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych. Impedancja to wartość oporu mierzona przez urządzenie. Ma unikalną wartość dla każdego człowieka.
Powrót

KALENDARIUM WYDARZEŃ

baty
activinsights
jawonmed
juwell
impedimed
selvas
aminogram (ebiody)
trystom
gelpro
sozo
lumie
accuniq
metrisis
gelprocom
solo abadi
Copyright 2015 © Vitako.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: INTERPROG Krzysztof Krotowski